Blogg - Senaste nytt

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Årsredovisning 2022

,

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2022 för moderbolaget respektive för koncernen.

Bolagets årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, https://byggmastaren.com/

Kalendarium 2023 Årsstämma 16 maj Delårsrapport januari–mars: 16 maj Delårsrapport januari–juni: 25 augusti Delårsrapport januari–september: 17 november Bokslutskommuniké: 23 februari 2024

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s VD Tomas Bergström på +46 70 317 80 92. Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 31 mars 2023 kl 15:45.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm info@byggmastaren.com https://byggmastaren.com/

Årsredovisning 2022 Byggmästaren