Blogg - Senaste nytt

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2022 tredje kvartalet

,

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende tredje kvartalet 2022 för moderbolaget respektive för koncernen.

Juli – September 2022 Justerat substansvärde uppgick till 321 kronor den 30 september 2022, en ökning från 315 kronor per 30 juni 2022. Nettoomsättning uppgick till 234,0 miljoner kronor (205,5), vilket beror på att båda dotterföretagen, Ge-Te Media och Fasticon, har ökat sina respektive omsättningar. Resultat per aktie uppgick till 52,51 kronor (67,28) där minskningen framför allt beror på en kursnedgång på det noterade innehavet Green Landscaping.

Januari – September 2022 Justerat substansvärde uppgick till 321 kronor den 30 september 2022, en minskning från 335 kronor vid senaste årsskifte. Nettoomsättningen uppgick till 714,9 miljoner kronor (593,0), vilket beror på att båda dotterföretagen, Ge-Te Media och Fasticon, har ökat sina respektive omsättningar. Resultat per aktie uppgick till 77,74 kronor (74,13) där ökningen framför allt beror på en omklassificering av innehavet i Volta Trucks från intressebolag till övrigt innehav. Resultat per aktie påverkas negativt genom kursnedgång på det noterade innehavet Green Landscaping.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022 Inga väsentliga händelser.

Väsentliga händelser efter periodens utgång Byggmästaren investerar ytterligare ca 6,5 miljoner euro i Volta Trucks.

För mer information vänligen kontakta: Tomas Bergström, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
+46-70-317 80 92 | tomas.bergstrom@byggmastaren.com

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 18 november 2022, kl 08:30. Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm info@byggmastaren.com https://byggmastaren.com/