Blogg - Senaste nytt

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Tilläggsinvestering i Volta Trucks

,

Byggmästaren har i en nyligen avslutad finansieringsrunda investerat ytterligare 3,5 miljoner euro i Volta Trucks och äger därefter ca 22% av bolagets aktier efter beaktande av innehavda konvertibla skuldebrev samt full utspädning.

Byggmästaren har tidigare informerat om en pågående kapitalanskaffning till Volta Trucks som nu är avslutad. Nyemissionen, som genomfördes till en pre-money värdering om 100 miljoner euro övertecknades och har totalt tillfört Volta Trucks ca 37 miljoner euro från befintliga och nya ägare. Rundan leddes av befintlig konvertibelägare Luxor Capital, som sedan tidigare har ett flertal investeringar i sektorn. Bland nya industriella ägare märks Proterra, som är Volta Trucks leverantör av batterier, och Agility, ett av världens största logistikföretag.

Byggmästaren har investerat ytterligare 3,5 miljoner euro i den nu avslutade nyemissionen och äger därefter 21,6% av bolagets aktier efter beaktande av innehavda konvertibla skuldebrev och med full utspädning från dessa och befintliga incitamentsprogram för ledning och styrelse. Totalt har Byggmästaren sedan 2019 investerat totalt ca 80 miljoner kronor i Volta Trucks.

”Kampen mot global uppvärmning börjar få högsta prioritet världen över och total elektrifiering av transporter, i synnerhet citynära, är bara några år bort. Volta Trucks, som eliminerar CO2-utsläpp, men också löser en del andra viktiga utmaningar för logistiksektorn, är väl positionerade, har åstadkommit mycket på kort tid och har ett starkt team. Vi ser som tidig investerare och fortsatt stor ägare fram emot att följa deras utveckling, men konstaterar samtidigt ödmjukt att det bolaget försöker åstadkomma naturligtvis är svårt och innehåller en del kommersiella och finansiella risker.” – Tomas Bergström, VD Byggmästaren

Se www.voltatrucks.com/pressandmedia för ytterligare information.

Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 16 september 2021 kl 11:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm info@byggmastaren.com https://byggmastaren.com/