Blogg - Senaste nytt

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Årsredovisning 2020

,

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2020 för moderbolaget respektive för koncernen.

Bolagets årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, https://byggmastaren.com/.

Kalendarium 2021 Årsstämma: 18 maj Delårsrapport januari–mars: 18 maj Delårsrapport januari–juni: 27 augusti Delårsrapport januari–september: 19 november Bokslutskommuniké: 25 februari 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s VD Tomas Bergström på +46 70 317 80 92. Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 31 mars 2021 kl 07:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm info@byggmastaren.com https://byggmastaren.com/