Blogg - Senaste nytt

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Byggmästaren investerar 25 miljoner kronor i Ge-Te Media AB

,

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (”Byggmästaren”) har genom det helägda Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB investerat 25 miljoner kronor, och uppnår därefter en ägarandel om 45 procent av röster och kapital i Ge-Te Media AB. Ge-Te Media-koncernen bedriver i huvudsak två verksamheter inom underkoncernen SDR respektive underkoncernen DirektPress. Inom SDR bedrivs hushållsdistribution av i huvudsak oadresserad direktreklam och inom DirektPress bedrivs utgivning av ett trettiotal annonsfinansierade lokaltidningar.
I samband med Byggmästarens investering har Ge-Te Media AB samtidigt förvärvat hela Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB. Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB bedriver, likt DirektPress, utgivning av ett trettiotal annonsfinansierade lokaltidningar. Ge-Te Media-koncernen omsätter cirka 650 miljoner kronor och Lokaltidningen Mitt i cirka 200 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s VD Tomas Bergström på +46 70 317 80 92. Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 18 juni 2020, kl 13:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Growth Market (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm info@byggmastaren.com https://byggmastaren.com/