Blogg - Senaste nytt

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Årsredovisning 2019

,

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2019 för moderbolaget respektive för koncernen.

Bolagets årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, https://byggmastaren.com/. Tryckta versioner kommer vara tillgängliga under slutet av vecka 16 och kan hämtas på bolagets kontor eller beställas genom att skicka ett mail till info@byggmastaren.com.

Kalendarium 2020 Årsstämman 12 maj Delårsrapport januari–mars: 15 maj Delårsrapport januari–juni: 28 augusti Delårsrapport januari–september: 13 november Bokslutskommuniké: 26 februari 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s VD Tomas Bergström på +46 70 317 80 92. Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 31 mars 2020 kl 07:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm info@byggmastaren.com https://byggmastaren.com/