Blogg - Senaste nytt

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2019 tredje kvartalet

,

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 3, 2019 för moderbolaget respektive för koncernen.

Januari – september 2019 Justerat substansvärde ökade med 1 procent och uppgick per aktie till cirka 158 kronor, medan aktiekursen ökade med 8 procent och uppgick till 148 kronor. Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 3,12 kronor (4,98). Intäkter från avtal med kunder uppgick till 150,5 mkr (105,0).

Juli – september 2019 Justerat substansvärde minskade med 4,7 procent och uppgick per aktie till cirka 158 kronor, medan aktiekursen minskade med 15,4 procent och uppgick till 148 kronor. Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,42 kronor (2,47). Intäkter från avtal med kunder uppgick till 39,6 mkr (35,6).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019 Den 1 september tillträdde Tomas Bergström som ny VD och koncernchef.

Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

För mer information vänligen kontakta: Tomas Bergström, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
+46-70-317 80 92 | tomas.bergstrom@byggmastaren.com Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 15 november 2019, kl 07:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20. Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm info@byggmastaren.com https://byggmastaren.com/