Blogg - Senaste nytt

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delägda dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB har genomfört riktad nyemission

,

Stockholm

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s (publ), delägda dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB har genomfört riktad nyemission.

En riktad nyemission, inom ramen för det av den ordinarie bolagsstämman i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB fattade beslutet, till styrelseledamöter och ledande befattningshavare i det delägda dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB är nu genomförd.

Totalt tecknades 112 aktier och emissionslikviden uppgick till 1 344 000 kronor.

Ägandet efter nyemissionen är fördelat enligt nedan:

Part (Antal aktier) (Andel aktier) Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (636) (57,2 %) Jonas Gustavsson genom bolag (314) (28,2 %) Susanne Åhlén (48) (4,3 %) Ola Gunnarsson (30) (2,7 %) Michael Karlsson (30) (2,7 %) Per Berggren genom bolag (30) (2,7 %) Jan Gösbeck (24) (2,2 %) Totalt (1112) (100,0 %)

Ola Gunnarsson, Michael Karlsson och Per Berggren är styrelseledamöter i Fasticon Kompetens Holding AB, Jonas Gustavsson är styrelseledamot och VD i Fasticon Kompetens Holding AB, Susanne Åhlén är VD i Fasticon Kompetens AB och Jan Gösbeck är VD i det nystartade Fasticon Support AB.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) +46-70-353 18 88 stefan.dahlbo@byggmastaren.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 14 juli 2017, kl 07:00.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding ABs B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är Byggmästare Anders J Ahlström Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg info@byggmastaren.com www.byggmastaren.com