Kari Stadigh

Kari Stadigh

Ledamot Kari Stadigh är finsk medborgare, investerare och företagsledare. Kari var koncernchef för Sampo Group och vd för Sampo plc under åren 2009-2019.

Född: 1955

Utbildning: Civilingenjör från Helsingfors Tekniska högskola samt diplomekonom från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande för Metso:Outotec plc och Saxo Bank A/S samt styrelseledamot i B-Flexion SA.

Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseordförande för If P&C Insurance Holding Ltd, Mandatum Life Insurance Company Limited, Alma Media plc och Aspo plc samt som styrelseledamot för Nordea Bank AB.

Aktieinnehav: 114 722 A-aktier och 1 017 927 B-aktier (via bolag).