Marcus Trummer

Marcus Trummer

Vice vd Marcus Trummer har de senaste femton åren arbetat med investeringsverksamhet och affärsutveckling, senast inom ramen för eget bolag. Han har varit delaktig i bolaget sedan 2013, som styrelseledamot innan den nuvarande rollen tillträddes.

Född: 1980

Utbildning: Civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi från KTH samt Ekonomie magisterexamen från Stockholms universitet.

Styrelseuppdrag: Ordförande Safe Life och ledamot Volta Trucks, bland andra.

Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB, ledamot Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB, LBO Invest AB, Autus Invest AB, Gosh AB, bland andra.

Aktieinnehav: 120 000 teckningsoptioner.

Kontakt:

Mail: marcus.trummer[at]byggmastaren.com

Tel: +46 70 896 9593