Historia

Om Byggmästare Anders J Ahlström

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB är ett investeringsbolag vars övergripande mål är att skapa långsiktiga värden för aktieägare likväl som för samhälle och andra intressenter. Fokus är främst investeringar i Sverige och övriga Norden, primärt små och medelstora bolag, noterade så väl som onoterade.

De företag Byggmästaren investerar i ska ha som ambition att kunna vara ledande inom sin marknadsnisch.

Vårt långsiktiga perspektiv lägger grunden för värdeskapande – att vara långsiktig innebär inte att vara långsam eller att ha bristande förändringsbenägenhet. Långsiktighet tillsammans med att sätta kunden i centrum utgör grunden för bolagets filosofi rörande aktieägarvärde. Nöjda kunder skapar aktieägarvärde, likväl som det är centralt för att kunna skapa värde för de anställda och samhället i stort. Denna övertygelse präglar arbetet med de olika innehaven.

Byggmästaren vill vara en aktiv ägare och arbetar situationsanpassat med medvetna och strukturerade beslut, vilket kan ta sig olika uttryck i olika situationer.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding har ingen exitstrategi, utan en plan för värdeskapande i varje innehav.

 • 1898

  Anders J Ahlström bygg- och fastighets-aktiebolag etableras i Helsingborg 1898 av Anders J. Ahlström, som tillsammans med sin farbror hade byggt Johanneskyrkan i Stockholm.

 • 1960

  Herbert Ahlström, äldste son till Anders J. Ahlström, fokuserar från 1960 sin aktivitet till fastighets-förvaltning av släktens fastigheter.

  1960

 • 1996

  Herbert Ahlström, äldste son till Anders J. Ahlström, fokuserar från 1960 sin aktivitet till fastighets-förvaltning av släktens fastigheter.

 • 2013

  Mikael Ahlström återetablerar Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB genom förvärv av en fastighet på Albyberget, Botkyrka om 1 300 hyreslägenheter.

  2013

 • 2014

  Byggmästaren noteras på Nasdaq First North.

 • 2018

  Byggmästaren avyttrar genom bolaget Mitt Alby hyreslägenheterna på Albyberget och ändrar inriktning på sin verksamhet till ett investeringsbolag. Byggmästar-traditionen förs vidare, nu mot företagande i en bredare bemärkelse!

  2018