Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2023 tredje kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende tredje kvartalet 2023 för moderbolaget respektive för koncernen. Juli – September 2023 Justerat substansvärde uppgick till 267 kronor den 30 september 2023, en minskning från 340 kronor per 30 juni 2023. Innehavet i Volta Trucks har skrivits ned till noll kronor. Under perioden uppgick […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Fasticon avyttrar STF/BFAB

Byggmästarens dotterföretag Fasticon, där Byggmästaren äger ca 91 procent, har tecknat avtal om att avyttra STF Ingenjörsutbildning AB (”STF”) till Presto AB. Inom STF finns också BFAB – Bygg och fastighetsbranschens fortbildningsinstitut AB (”BFAB”). STF/BFAB utgör idag Fasticon-gruppens utbildningsverksamhet där öppna och företagsanpassade kurser, diplomutbildningar och certifieringar erbjuds inom el, energi, bygg och fastighet. Utbildningsverksamheten […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Volta Trucks i konkurs

Styrelsen i Volta Trucks AB har under kvällen den 16 oktober 2023 beslutat att ansöka om konkurs. Den 10 augusti 2023 meddelade Byggmästaren att en av Volta Trucks viktigaste leverantörer, Proterra Inc., hade inlett ett frivilligt förfarande för finansiell rekonstruktion, ”Voluntary Chapter 11 Reorganisation”. En uppdatering gavs sedan i samband med rapporten för det andra […]

PRESSMEDDELANDE: BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Byggmästaren kallar till extra bolagsstämma i anledning av förslag om inval av Georg Ehrnrooth i styrelsen som ersättare för Kari Stadigh, som ämnar avgå i samband med stämman.     KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, (”Bolaget”) vill härmed bjuda in […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2023 andra kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende andra kvartalet 2023 för moderbolaget respektive för koncernen.   April – Juni 2023 Justerat substansvärde uppgick till 340 kronor den 30 juni 2023, en minskning från 352 kronor per 31 mars 2023. Under perioden uppgick totala investeringar till 10,0 mkr. Investering har skett i […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Potentiell värdeminskning på innehavet i Volta Trucks

En av Volta Trucks viktigaste leverantörer, Proterra Inc, har i USA inlett ett frivilligt förfarande för finansiell rekonstruktion, ”Voluntary Chapter 11 Reorganisation”. Det går inte nu att bedöma effekterna, om några, på Voltas verksamhet, men med all sannolikhet kommer Byggmästaren att i kommande kvartalsrapport justera ned det bedömda värdet på sitt innehav.   Volta Trucks […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Frida Åkerblom ny CFO

Byggmästaren har rekryterat Frida Åkerblom som ny CFO med start under hösten 2023. Ekonomichef Jonas Ingemarsson kommer på eget initiativ att övergå till egen verksamhet och därifrån bistå med vissa redovisningstjänster. Frida Åkerblom är idag CFO på Exeger Sweden AB och har dessförinnan haft samma roll på Aditro Logtistics samt innan dess på Candyking Holding. […]

Kommuniké från årsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 16 maj 2023. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition m.m. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2022 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska ske om en krona […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2023 första kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende första kvartalet 2023 för moderbolaget respektive för koncernen. Januari – Mars 2023 Justerat substansvärde uppgick till 352 kronor den 31 mars 2023, en ökning från 330 kronor per 31 december 2022. Under perioden uppgick totala investeringar till 30,0 mkr. Investering har skett i Safe […]

BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, (”Bolaget”) vill härmed bjuda in till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 klockan 14.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 114 46 Stockholm.   ANMÄLAN OCH REGISTRERING Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd […]