Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Byggmästaren förvärvar ca 17,9 procent av aktierna i Infrea

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (”Byggmästaren”) har genom det helägda Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB förvärvat 3 miljoner aktier motsvarande ca 17,9 procent av röster och kapital i det på First North Premier noterade bolaget Infrea AB. Aktierna har förvärvats av olika aktieägare på kurs 25 kr per aktie, motsvarande 75 miljoner kronor. […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2019 tredje kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 3, 2019 för moderbolaget respektive för koncernen. Januari – september 2019 Justerat substansvärde ökade med 1 procent och uppgick per aktie till cirka 158 kronor, medan aktiekursen ökade med 8 procent och uppgick till 148 kronor. Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport 2019 andra kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 2, 2019 för moderbolaget respektive för koncernen. Januari – Juni 2019 Intäkter från avtal med kunder uppgick till 110.9 mkr (69,4). Justerat substansvärde ökade med 5,8 procent och uppgick per aktie till cirka 166 kronor, medan aktiekursen ökade med 26,8 procent och uppgick […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Tomas Bergström förvärvar optioner

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s (Byggmästaren) tillträdande VD Tomas Bergström har av huvudägarna i Byggmästaren – Autus Invest AB, Alesco SA, Martin Bjäringer, Hajskäret Invest AB och Geveles AB – förvärvat 140 000 köpoptioner med lösenkurs 180 kr. Optionerna löper till 15 september 2024 (lösenperiod 1–15 september 2024) och har förvärvats för 11,94 kr […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – tillträdande Vd förvärvar aktier

Byggmästare Anders J Ahlström Holding ABs (publ) tillträdande Vd och koncernchef Tomas Bergström har förvärvat 60 000 aktier till kurs 164 kronor per aktie, totalt 9 840 000 SEK. Priset per aktie baseras på stängningskursen per den 1 juli 2019. Som tidigare kommunicerats tillträder Tomas Bergström tjänsten som Vd och koncernchef den 1 september 2019. […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Tomas Bergström ny VD och koncernchef

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) har idag glädjen att meddela att Tomas Bergström den 1 september 2019 kommer att tillträda som VD och koncernchef. Tomas Bergström har under sin snart 25-åriga karriär i näringslivet vid ett flertal tillfällen som VD, samt M&A ansvarig visat en ovanligt god förmåga att skapa värde för de […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport 2019 första kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 1, 2019 för moderbolaget respektive för koncernen. Kvartal 1 2019 Justerat substansvärde ökade med 1,7 procent och uppgick till cirka 159 kronor per aktie, medan aktiekursen ökade med 15,9 procent och uppgick till 160 kronor. Intäkter från avtal med kunder uppgick till 53,6 […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Årsstämma

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll idag årsstämma på Domarebacken 24 i Botkyrka kommun. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Årsstämman beslutade att utdelning ska utgå med 0,70 kronor per aktie av serie A och serie B, motsvarande totalt 4 904 332 […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Publ) kallar till årsstämma

Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma måndagen den 6 maj 2019. Styrelsen föreslår bland annat aktieutdelning om 0,70 kronor per aktie av serie A och serie B. Årsstämman kommer bland annat att behandla följande beslutspunkter: Förslag om utdelning om 0,70 kronor per aktie av serie A och serie B, […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Stefan Dahlbo lämnar som Vd och tar istället plats i styrelsen

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Stefan Dahlbo lämnar som Vd och tar istället plats i styrelsen. Stefan Dahlbo kommer senast den 1 oktober 2019 att lämna sin roll som Vd för Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Byggmästaren) då han accepterat ett erbjudande som Vd för Fabege AB. Styrelsen startar omedelbart arbetet med […]