Pressmeddelande: Delårsrapport 2016 kvartal 3

Stockholm 2016-11-16 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding eller Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för 2016 kvartal 3 för moderbolaget respektive för koncernen. Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år. Koncernen i sammanfattning 1 januari – 30 september Hyresintäkter 76,8mkr (75,6) Konsultarvoden 62,2 mkr […]

Pressmeddelande: Extra bolagsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Aktieägarna i Anders J Ahlström Holding AB (publ) samlades idag på Hågelby Gård i Hågelby, Botkyrka kommun, för extra bolagsstämma. På den extra bolagsstämman beslutades om emission av högst 280 000 teckningsoptioner riktad till tillträdande nye koncernchefen och tillika tillträdande verkställande direktör Stefan Dahlbo eller till det av honom helägda och kontrollerade bolaget Svendborg Aktiebolag. […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Den 12 september 2016 Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) har kallat till extra bolagsstämma den 27 september 2016. Styrelsen föreslår beslut om emission av teckningsoptioner till Stefan Dahlbo, tillträdande koncernchefen och tillika tillträdande ny verkställande direktör. Den extra bolagsstämman kommer att behandla följande beslutspunkt: Riktad emission av högst 280 000 teckningsoptioner […]

Pressmeddelande: Ny koncernchef anställs

Stockholm 2016-09-09 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) har idag glädjen att meddela att Stefan Dahlbo senast den 1 januari 2017 kommer att tillträda som koncernchef. Stefan Dahlbo har under sin 30-åriga karriär i näringslivet vid ett flertal tillfällen som vd, ordförande och styrelseledamot för eller i ett antal bolag, såväl börsnoterade som onoterade, […]

Pressmeddelande: Delårsrapport 2016 kvartal 2

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding eller Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för 2016 kvartal 2 för moderbolaget respektive för koncernen. Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år. Koncernen i sammanfattning 1 januari – 30 juni Hyresintäkter 51,5 mkr (50,3) Konsultarvoden 43,6 mkr (11,5) […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Dotterbolaget Fasticon Kompetens startar bemanningsverksamhet

Stockholm 2016-07-08 Fasticon Kompetens Holding AB startar ett nytt bolag för specialistbemanning inom samhällsbyggnadssektorn. Det nya bolaget ska fokusera på att säkra branschens kompetensförsörjning inom fastighetsdrift, installation, byggkompetenser samt inre och yttre skötsel. – Det finns ett enormt behov av kompetens inom de här områdena, och behovet kommer bara att öka de kommande åren, vilket […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Styrelsen i dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB ändrar sammansättning

Stockholm 2016-06-29 Vid gårdagens årsstämma för Fasticon Kompetens Holding AB (nedan kallat Fasticon Kompetens) valdes två nya ordinarie ledamöter in i styrelsen, Hidayet Tercan och Mattias Tegefjord. Mikael Ahlström, styrelseordförande i koncernmoderbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), utträder i samband med detta ur styrelsen för Fasticon kompetens. Hidayet Tercan är Vd och grundare för […]

Pressmeddelande: Dotterbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sina företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm

Stockholm 2016-06-10 Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) (“Bolaget”) emitterade den 29 april 2016 företagsobligationer om 250 miljoner kronor, inom en ram om 500 miljoner kronor. Obligationerna löper till och med den 29 april 2021 med en årlig ränta om STIBOR (3 månader) + 4,65 procentenheter. Bolaget har ansökt om notering av obligationerna vid […]

Pressmeddelande: Delårsrapport 2016 kvartal 1

Stockholm 2016-05-31 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding eller Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för 2016 kvartal 1 för moderbolaget respektive för koncernen. Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år. Koncernen i sammanfattning 1 januari – 31 mars Hyresintäkter 25,8mkr (25,1) Konsultarvoden 19,9 mkr […]

Pressmeddelande: Dotterbolaget Mitt Alby AB har sålt en avstyckad fastighet på Albyberget till Brf Tingsvägen 1-3 i Alby

Stockholm 2016-05-31 Mitt Alby AB (nedan kallat Mitt Alby) har nu sålt en fastighet på Albyberget i södra Stockholm till en av hyresgästerna nybildad bostadsrättsförening. Den nu sålda fastigheten Albyberget 9 (nedan kallat Fastigheten) med gatuadresserna Tingsvägen 1-3 är en avstyckning från Mitt Albys fastighet Albyberget 5. Fastigheten omfattar totalt 2 162 kvadratmeter och består […]