Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Dotterbolaget Mitt Alby AB säljer en fastighet på Albyberget till hyresgästerna

Stockholm 2015-12-29 Mitt Alby AB (nedan kallat Mitt Alby) säljer en fastighet på Albyberget i södra Stockholm till en av hyresgästerna nybildad bostadsrättsförening. Fastigheten är belägen på Tingsvägen 1-3 och omfattar totalt 2 162 kvadratmeter, bestående av 27 lägenheter och fyra mindre lagerutrymmen. Köpeskillingen uppgår till 35,5 Mkr och överstiger därmed Mitt Albys senaste externa […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Dotterbolaget Fasticon Kompetens AB bygger ny plattform inför framtiden

Stockholm 2015-12-10 Fasticon Kompetens AB (nedan även kallat Bolaget) är dotterbolag till Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) och har länge varit ledande inom kompetensförsörjning för fastighetsbranschen i Sverige. – Ambitionen är att bredda verksamheten och nu tas nästa steg i utvecklingen. Bolagets Vd Jonas Gustavsson tar därför steget upp en nivå och blir […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Rekrytering av CFO till koncernen

Stockholm 2015-12-03 Ytterligare en erfaren nyckelperson har rekryterats till koncernen: en CFO med ansvaret att leda koncernens ekonomiska och finansiella arbete. Andreas Lindenhierta har rekryterats till tjänsten som CFO för koncernen. Han har lång erfarenhet av ledarskap inom ekonomisk förvaltning och finansiellt arbete och kommer senast från Solhagagruppen där han jobbat som Finance Manager i fyra […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport jan-sept 2015

Stockholm 2015-11-30 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för perioden tre första kvartalen 2015 för moderbolaget respektive för koncernen. Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år. Koncernen i sammanfattning 1 januari – 30 september Hyresintäkter 75,6 MSEK (73,3) Konsultarvoden 28,1 MSEK (Ej […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Rekrytering av två nyckelpersoner till fastighetsverksamheten

Stockholm 2015-11-11 Två erfarna nyckelpersoner har nyligen rekryterats till koncernens fastighetsverksamhet vilket skapar förutsättningar att kunna öka takten i värdeskapandet. Ulrica Nordström har rekryterats till tjänsten som Områdeschef över förvaltningsområdet Albyberget. Ulrica har lång erfarenhet av ledarskap och fastigheter och kommer senast från Coor Facility Management där hon jobbat som regionchef och strategisk inköpare. Dessförinnan har […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport jan-juni 2015

Stockholm 2015-08-31 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för perioden första halvåret 2015 för moderbolaget respektive för koncernen. Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år. Koncernen i sammanfattning 1 januari – 30 juni Hyresintäkter 50,3 MSEK (48,8) Konsultarvoden 11,5 MSEK (Ej tillämpligt […]

Pressmeddelande: Namnkunnig styrelse utses till dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB

Stockholm 2015-08-28 I samband med att Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding) förvärvade en majoritet av aktierna i Fasticon Kompetens Holding AB (nedan kallat Fasticon) beslutade AJA Holding tillsammans med den andre nya ägaren Jonas Gustavsson (via bolag) att utse en separat styrelse för Fasticon. Motivet till detta är dels […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport jan-mars 2015

Stockholm 2015-05-29 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för perioden januari till mars 2015 för moderbolaget respektive för koncernen. Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år. Koncernen i sammanfattning 1 januari – 31 mars Hyresintäkterna uppgick till 25,1 MSEK (24,4) Förvaltningsresultatet […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Fördjupad information om förvärvet av Fasticon Kompetens AB

Stockholm 2015-05-18 Bakgrund Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan även kallat AJA Holding) och Fasticon Kompetens AB:s vd, Jonas Gustavsson (via bolag) förvärvade den 13 maj 2015 bolaget Fasticon Kompetens AB (nedan kallat Fasticon Kompetens eller Bolaget). Om Fasticon Kompetens Bolaget är verksamt inom strategisk kompetensförsörjning med stödtjänster och koncept inom rekrytering och interimslösningar. Fasticon […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding (publ) förvärvar Fasticon Kompetens

Stockholm 2015-05-13 Fasticon Holding AB säljer Fasticon Kompetens AB. Köpare är Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) och Fasticon Kompetens vd, Jonas Gustavsson, via bolag. Köpeskillingen uppgår till ca 35 miljoner kronor. Byggmästare Anders J Ahlström Holding förvärvar ca 70% av aktierna och Jonas Gustavsson förvärvar ca 30% av aktierna. VD Jonas Gustavsson och […]