Blogg - Senaste nytt

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2021 tredje kvartalet

,

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende tredje kvartalet 2021 för moderbolaget respektive för koncernen.

Juli-September 2021 Justerat substansvärde minskade med drygt 2 procent och uppgick per aktie till 308 kronor. Nettoomsättning uppgick till 205,5 miljoner kronor (32,1). Resultat per aktie uppgick till 67,28 kronor (6,14) där ökningen till väsentligaste del beror på en omklassificering av innehavet i Green Landscaping.

Januari-September 2021 Justerat substansvärde ökade med 54 procent och uppgick per aktie till 308 kronor. Nettoomsättning uppgick till 593,0 miljoner kronor (122,7). Resultat per aktie uppgick till 74,13 kronor (5,20) ) där ökningen till väsentligaste del beror på en omklassificering av innehavet i Green Landscaping.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021 Byggmästaren har investerat ca 35 mkr i Volta Trucks efter avslutad finansieringsrunda som totalt tillfört Volta Trucks ca 37 miljoner euro.

Väsentliga händelser efter periodens utgång Byggmästaren genomförde under oktober nyemission genom uttnyttjande av teckningsoptioner. 280 000 aktier emitterades och ca 24,3 mkr tillfördes Byggmästarens kassa.

För mer information vänligen kontakta: Tomas Bergström, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) +46-70-317 80 92 | tomas.bergstrom@byggmastaren.com

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 19 november 2021, kl 08:30.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm info@byggmastaren.com https://byggmastaren.com/