Blogg - Senaste nytt

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2020 tredje kvartalet

,

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende tredje kvartalet 2020 för moderbolaget respektive för koncernen.

JANUARI-SEPTEMBER 2020 Justerat substansvärde ökade med 8 procent och uppgick per aktie till 184 kronor, medan aktiekursen minskade med cirka 13 procent och uppgick till 145 kronor.

Intäkter från avtal med kunder uppgick till 122,7 miljoner kronor (148,0)

Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 5,20 kronor (3,12)

JULI-SEPTEMBER 2020 Justerat substansvärde ökade med drygt 16 procent och uppgick per aktie till 184 kronor medan aktiekursen ökade med drygt 5 procent och uppgick till 145 kronor.

Intäkter från avtal med kunder uppgick till 32,1 miljoner kronor (38,8).

Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 6,14 kronor (-0,42).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020 Inga väsentliga händelser under kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

För mer information vänligen kontakta: Tomas Bergström, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
+46-70-317 80 92 | tomas.bergstrom@byggmastaren.com

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 13 november 2020, kl 08:45. Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm, info@byggmastaren.com, https://byggmastaren.com/