Blogg - Senaste nytt

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Byggmästaren förvärvar ca 17,9 procent av aktierna i Infrea

,

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (”Byggmästaren”) har genom det helägda Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB förvärvat 3 miljoner aktier motsvarande ca 17,9 procent av röster och kapital i det på First North Premier noterade bolaget Infrea AB. Aktierna har förvärvats av olika aktieägare på kurs 25 kr per aktie, motsvarande 75 miljoner kronor.

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär och att genom ett engagerat ledarskap och entreprenörskap driva dessa mot ökad tillväxt och lönsamhet. Infrea-koncernen omsatte för perioden januari-september 2019 ca 373 miljoner kronor med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) om 22,6 miljoner kronor.

“Infrea har flera av de egenskaper som Byggmästaren söker i sina kärninvesteringar och vi bedömer att förutsättningarna för långsiktigt värdeskapande är goda. Vi ser fram emot att, tillsammans med övriga ägare, ledningen och bolagens entreprenörer, bidra till den utvecklingen.” säger Byggmästarens VD Tomas Bergström.

Byggmästarens styrelseordförande Mikael Ahlström tillägger: “Vi hoppas kunna bidra på ett värdeskapande sätt bland annat med den erfarenhet vi har av att förvärva och förvalta företag”.

För ytterligare information om Infrea och dess verksamhet, se www.infrea.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s VD Tomas Bergström på +46 70 317 80 92.

Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 20 december 2019, kl 16:45.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Growth Market (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm info@byggmastaren.com https://byggmastaren.com/