Blogg - Senaste nytt

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Tomas Bergström ny VD och koncernchef

,

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) har idag glädjen att meddela att Tomas Bergström den 1 september 2019 kommer att tillträda som VD och koncernchef.

Tomas Bergström har under sin snart 25-åriga karriär i näringslivet vid ett flertal tillfällen som VD, samt M&A ansvarig visat en ovanligt god förmåga att skapa värde för de olika bolagens aktieägare och andra intressenter. Hans erfarenheter från industri- och handelssektorn kommer bland annat från Textilia (VD), Ocay (VD) samt nu senast från OptiGroup (Sen Exec VP) samt transaktionserfarenhet från Erneholm & Haskel, Enskilda Securities samt Blackstone Group. Dessutom har Tomas Bergström under ett flertal år varit en drivande kraft inom olika ideella organisationer, bland annat som styrelsemedlem i IF Brommapojkarna.

Stefan Dahlbo, avgående koncernchef per den 31 augusti 2019, har medverkat i den viktiga transformationen av Byggmästare Anders J Ahlström Holding från att primärt ha varit en ägare av bostadsfastigheter i Alby, till att bli ett blandat bolag med betydande aktieinnehav i de noterade bolagen, Green Landscaping Group AB samt Azelio AB, samt i de onoterade bolagen Team Olivia Group AB och Fasticon AB. Bolaget har även en betydande kontantbehållning. Stefan Dahlbo fortsätter som ägare i Byggmästaren och blev den 6 maj 2019 invald som styrelsemedlem i bolaget.

Under perioden fram till Tomas Bergströms tillträde som koncernchef, kommer Stefan och Tomas gemensamt att arbeta med en successiv kunskapsöverlämning för att garantera en god kvalité i koncernens primära verksamhet. En viktig komponent är att fortsätta utveckla det samhällsengagemang som bolaget och dess nuvarande samt tillträdande ledning har.

Tomas Bergström säger: “Jag är glad och stolt över förtroendet att utses till VD för Byggmästaren, vars styrelse och huvudägarkrets har unika erfarenheter från investeringar under lång tid. Att tillsammans med dem, och de bolag vi investerar i, få bygga långsiktiga värden för såväl aktieägare som samhälle är en utmaning jag kommer ta mig an med full kraft.”

Stefan Dahlbo säger: “Det känns väldigt bra att lämna över stafettpinnen att leda Byggmästaren till Tomas. Hans kompetens och drivkraft kommer att leda till nya intressanta investeringar och att vi fortsätter bygga bolag. Jag ser mycket fram emot att, som styrelseledamot och aktieägare, få arbeta med Tomas.”

Mikael Ahlström säger: ”Det är med stor glädje som jag välkomnar Tomas Bergström som VD på Byggmästaren. Tomas, som arbetat operativt, bland annat under många år som VD på olika företag, har dessutom en gedigen förvärvserfarenhet. Han besitter därmed både kompetens och erfarenhet som är ovanligt relevant för det värdeskapande som Byggmästaren vill åstadkomma. Dessutom har Tomas framställt önskemål om att bli delägare i bolaget vilket vi naturligtvis välkomnar. Kombinationen av Tomas samt den delvis nya styrelsen med Kari Stadigh och vår avgående VD Stefan Dahlbo som nya medlemmar, kommer kunna påverka bolaget och dess aktiviteter på ett mycket positivt sätt.”

För mer information vänligen kontakta:

Mikael Ahlström, styrelseordförande Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) +46-42-210008 mikael.ahlstrom@byggmastaren.com

Stefan Dahlbo, avgående koncernchef Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) +46-42-210008 stefan.dahlbo@byggmastaren.com

Tomas Bergström, tillträdande koncernchef Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) +46-703-178092 tomas.bergstrom@byggmastaren.com

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets styrelseordförande den 2 juli 2019, kl 07:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser.

Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: corp@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm info@byggmastaren.com