Blogg - Senaste nytt

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Årsredovisning 2018

,

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2018 för moderbolaget respektive för koncernen.

Bolagets årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, https://byggmastaren.com/. Tryckta versioner kommer vara tillgängliga under slutet av vecka 16 och kan hämtas på Bolagets huvudkontor eller beställas genom att skicka ett mail till info@byggmastaren.com där du meddelar ditt namn och adress och att du vill ha en årsredovisning.

Kalendarium 2019 Årsstämman äger rum den 6 maj 2019 Delårsrapport januari–mars: 15 maj Delårsrapport januari–juni: 30 augusti Delårsrapport januari–september: 15 november Bokslutskommuniké: 28 februari 2020

För mer information vänligen kontakta: Stefan Dahlbo, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) +46-70-353 18 88 | stefan.dahlbo@byggmastaren.com

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 29 mars 2019, kl 07:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: corp@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm info@byggmastaren.com