Blogg - Senaste nytt

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) dotterbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB förvärvar drygt 18 procent av aktierna i Green Landscaping AB

,

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Byggmästaren) har genom det helägda Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB förvärvat 6 415 840 aktier motsvarande 18,07 procent av röster och kapital i det First North noterade bolaget Green Landscaping AB. Aktierna har förvärvats av FSN Capital på kurs 21.25 kr per aktie, motsvarande drygt 136,3 miljoner kronor. Byggmästaren tillträdde aktierna i samband med förvärvet.

Byggmästaren har samtidigt åtagit sig att överta det lock-up avtal som FSN ingick i samband med marknadsnoteringen i mars. Avtalet löper till den 19 september 2018.

Green Landscaping är, enligt bolagets bedömning, Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Green Landscaping, som noterades på Nasdaq First North i mars 2018, rapporterade 224,4 miljoner kronor i omsättning och ett justerat EBITDA om 5,8 miljoner kronor under det första kvartalet 2018.

“Green Landscaping verkar på marknader som växer bra och branschen är väldigt fragmenterad. Green Landscapings ledning har visat att de är drivande i att förändra och utveckla bolaget och branschen. Vi ser mycket fram emot att, tillsammans med övriga ägare, ledningen och personalen, få vara med på bolagets framtida resa” säger Byggmästarens VD Stefan Dahlbo

Byggmästarens Styrelseordförande Mikael Ahlström tillägger “Vi hoppas kunna bidra på ett värdeskapande sätt bland annat med den erfarenhet vi har av att förvärva och förvalta företag”.

För ytterligare information om Green Landscaping och dess verksamhet, se www.greenlandscapinggroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Anders J Ahlström Holding ABs VD Stefan Dahlbo på +46 70 353 18 88

Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 8 juni 2018, kl 08:00. AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: c/o Fasticon Kompetens AB, Hälsingegatan 40, 113 43 Stockholm Tel växel: 042-21 00 08 info@byggmastaren.com www.byggmastaren.com