Blogg - Senaste nytt

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB förvärvar STF Ingenjörsutbildning och BFAB

,

Det av Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB till drygt 60 procent ägda Fasticon Kompetens Holding AB (Fasticon) har förvärvat utbildningsbolaget STF Ingenjörsutbildning AB samt dess dotterbolag BFAB. Förvärvet syftar till att expandera Fasticons erbjudande inom kompetensförsörjning till att också omfatta utbildning. Fasticon tillträder bolaget den 1 juni 2018.

Förvärvet omfattar utbildningsverksamheterna och varumärkena i STF Ingenjörsutbildning AB samt det helägda dotterbolaget BFAB, Bygg- och Fastighetssektorns Fortbildningsinstitut AB.

Det strategiska förvärvet är ett led i målet att vara den marknadsledande kompetensaktören för hela fastighet- och samhällsbyggnadssektorn. Därmed kompletteras erbjudanden som rekrytering och interimslösningar med utbildning.

  • Fasticons förvärv av STF och BFAB gör att de står ännu starkare i sin position på marknaden, där de nu kan erbjuda mer heltäckande tjänster till ännu fler aktörer. Vi ser med glädje hur Fasticon genom detta förvärv tar nästa steg i sin utveckling, säger Stefan Dahlbo, vd för Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB. Fasticon består sedan tidigare av bolagen Fasticon Kompetens AB, som erbjuder rådgivning, rekrytering och interimslösningar för ledning och specialister inom fastighetsbranschen, samt Fasticon Support AB som erbjuder uthyrning eller rekrytering av personal för drift och skötsel samt entreprenad. STF/BFAB kommer fortsätta nuvarande verksamhet och bedriva vidareutbildningar för yrkesverksamma inom bland annat fastighet- och samhällsbyggnadssektorn, el och energi, industri, IT och samtidigt utveckla nya tjänster tillsammans med nya ägaren. Sveriges Ingenjörer säljer alla sina aktier i STF.

För räkenskapsår 2017 var STF/BFABs intäkter knappt 65 miljoner kronor med ett EBITDA om cirka 3,2 miljoner kronor. Bolaget har 25 anställda och arrangerade förra året cirka 600 kurstillfällen för drygt 10 000 deltagare.

Köpeavtalet har tecknats med en köpeskilling om 16 miljoner kronor på kassa och skuldfri basis och Fasticon tillträder bolaget den 1 juni 2018. Fasticonkoncernen har efter förvärvet av STF/BFAB årliga intäkter (2017), om cirka 180 miljoner kronor.

För ytterligare information, se bolagets hemsida fasticonkompetens.se eller vänligen kontakta Byggmästare Anders J Ahlström Holding ABs VD Stefan Dahlbo på +46 70 353 18 88

Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 29 maj 2018, kl 17:30.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: c/o Fasticon Kompetens AB, Hälsingegatan 40, 113 43 Stockholm Tel växel: 042-21 00 08 info@byggmastaren.com www.byggmastaren.com