Blogg - Senaste nytt

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Årsredovisning 2016

,

Stockholm 2017-03-31

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat Bolaget) publicerar idag årsredovisning för 2016 för moderbolaget respektive för koncernen.

Bolagets årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, www.byggmastaren.com/Holding.

Tryckta versioner kommer vara tillgängliga under slutet av vecka 16 och kan hämtas på Bolagets huvudkontor eller beställas genom att skicka ett mail till info@byggmastaren.com där du meddelar ditt namn och adress och att du vill ha en årsredovisning.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) +46-70-353 18 88 stefan.dahlbo@byggmastaren.com

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 07:00 CET.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding ABs B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är Byggmästare Anders J Ahlström Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg info@byggmastaren.com www.byggmastaren.com