Blogg - Senaste nytt

Pressmeddelande: Dotterbolaget Mitt Alby AB har sålt en avstyckad fastighet på Albyberget till Brf Tingsvägen 1-3 i Alby

,

Stockholm 2016-05-31

Mitt Alby AB (nedan kallat Mitt Alby) har nu sålt en fastighet på Albyberget i södra Stockholm till en av hyresgästerna nybildad bostadsrättsförening. Den nu sålda fastigheten Albyberget 9 (nedan kallat Fastigheten) med gatuadresserna Tingsvägen 1-3 är en avstyckning från Mitt Albys fastighet Albyberget 5. Fastigheten omfattar totalt 2 162 kvadratmeter och består av 27 lägenheter och fyra mindre lagerutrymmen. Köpeskillingen uppgick till 35,5 Mkr och anslutningsgraden blev 81 procent.

– Detta är den första ombildningsaffären som genomförs i Alby någonsin och vi gläds med de boende i huset som nu fått möjligheten att förverkliga sin önskan om att äga sitt boende. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med vår nye granne där vi tillsammans kan arbeta för att göra Albyberget till en ännu bättre plats att leva på, säger Mattias Tegefjord, vd för Mitt Alby.

– Vi i bostadsrättsföreningen är mycket glada över att ha fått möjligheten att köpa det hus vi bor i. Processen har varit smidig och dialogen med Mitt Alby har fungerat utmärkt. Vi är nu redo att själva ta ansvar för vårt boende, säger Asif Choudhry, styrelseledamot i Brf Tingsvägen 1-3.

Bostadsrättsombildningen genomförs som följd av en överenskommelse med Botkyrka kommun vid förvärvet av bostadsområdet på Albyberget. Överenskommelsen innebar att Mitt Alby skulle kunna tänka sig att ombilda en del av hyresrätterna till bostadsrätter förutsatt att en majoritet av hyresgästerna i ett enskilt hus önskade köpa det hus de bor i. Detta för att skapa ett bredare utbud av boendeformer i Alby och få fler aktiva fastighetsägare i området med gemensamt intresse av att tillsammans utveckla stadsdelen, vilket ligger i både kommunens och Mitt Albys intresse. Dock har Mitt Alby satt ett tak genom att inte kunna tänka sig att ombilda mer än maximalt tio procent av hyreslägenheterna till bostadsrätter. Mitt Albys affärsidé är att långsiktigt äga och utveckla hyresrätter byggda under miljonprogrammet och ambitionen är att över tid bygga upp ett större bestånd av hyresrättslägenheter.

Efter en dialog med hyresgästerna i bostadsområdet valdes huset Tingsvägen 1-3 ut för försäljning då de boende där visat ett särskilt stort intresse för att äga huset de bor i. Med framgången av denna försäljning i bagaget kommer Mitt Alby nu att undersöka om det finns ytterligare ett hus i området där det finns tillräckligt många intresserade boende för att det skall gå att ombilda ett hus till.

Restate Kommersiella AB har varit Mitt Albys ombud i affären.

För mer information vänligen kontakta: Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | +46-42-210008 | mattias.tegefjord@byggmastaren.com

Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2016, kl 07:00.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg Tel växel: 042-21 00 08 info@byggmastaren.com www.byggmastaren.com