Blogg - Senaste nytt

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Dotterbolaget Mitt Alby AB säljer del av fastighet på Albyberget till Titania Fastighetsholding AB

,

Stockholm 2016-02-29

Mitt Alby AB (nedan kallat Mitt Alby) säljer en del av en fastighet på Albyberget i södra Stockholm till Titania Fastighetsholding AB (nedan kallat Titania). Denna del av fastigheten utgörs av en mindre yta obebyggd mark och köpeskillingen uppgår till 2,66 Mkr.

Markförsäljningen genomförs för att kunna möjliggöra för Titania att uppföra ett av de blivande bostadshusen vid det som har kommit att kallas för Tingstorget. Mitt Alby ser positivt på exploateringen och tror att det på ett positivt sätt kommer att bidra till att Albyberget blir en ännu bättre plats att bo och leva på. Platsen vid övre tunnelbaneuppgången i Alby kommer att med Titania som byggherre utvecklas från att idag vara en av Albys mest otrygga platser till att bli en plats som sjuder av liv, grönska och varierad bebyggelse och som upplevs som lugn och trygg.

– Utgångspunkten för denna affär har varit att skapa en win-win-win-situation för kommunen, köparen, säljaren och för våra hyresgäster på Albyberget. Kommunen och de boende i området får med bidrag av detta en betydligt mer trygg, trevlig och vacker plats kring tunnelbanestationen, Titania får möjlighet att skapa fina värden genom att bebygga platsen närmast vår mark med ett hus och vi får bra betalt för denna markplätt, som varit svår att utvinna byggrätter ur på egen hand. Det kapital som frigörs genom försäljningen kommer att kunna investeras i exempelvis utvecklingen av Albyberget, renoveringar och nyproduktion, berättar Mattias Tegefjord, Vd för Mitt Alby.

– Vi är glada över att Mitt Alby vill bidra till utvecklingen av Tingstorget på detta sätt. Med hjälp av denna mark kan vi skapa ytterligare bostäder på platsen för att möta den stora och ökande efterfrågan på bostäder i området, säger Einar Janson, Vd för Titania.

Innan Titania kan tillträda fastigheten som ägare skall en avstyckning av fastigheten först slutföras och vinna laga kraft. Detta beräknas ske under andra halvåret av 2016

För mer information vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) +46-42-210008 | mattias.tegefjord@byggmastaren.com

Mikael Ahlström, Styrelseordförande | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) +46-42-210008 | mikael.ahlstrom@byggmastaren.com

Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2016, kl 08:15.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg Tel växel: 042-21 00 08 info@byggmastaren.com www.byggmastaren.com