Blogg - Senaste nytt

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Dotterbolaget Fasticon Kompetens AB bygger ny plattform inför framtiden

,

Stockholm 2015-12-10

Fasticon Kompetens AB (nedan även kallat Bolaget) är dotterbolag till Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) och har länge varit ledande inom kompetensförsörjning för fastighetsbranschen i Sverige.

– Ambitionen är att bredda verksamheten och nu tas nästa steg i utvecklingen. Bolagets Vd Jonas Gustavsson tar därför steget upp en nivå och blir koncernchef för Fasticon Kompetens-koncernen, säger Koncernens styrelseordförande Ola Gunnarsson.

Fasticon Kompetens AB planerar att utöka verksamheten till att omfatta kompetensförsörjning inom hela samhällsbyggnadssektorn och även att utveckla utbildningsverksamheten som stöd till kompetensförsörjningen.

– Vi kommer att växa både organiskt och genom förvärv. På sikt är det inte uteslutet att vi även kommer att få se en geografisk expansion utanför Sveriges gränser, säger Jonas Gustavsson.

Jonas Gustavssons roll kommer framöver främst att vara inriktad på att bygga upp och utveckla nya affärer och verksamheter.

Målet är att en ny vd för Fasticon Kompetens AB ska vara på plats senast till sommaren.

– Jonas kommer att fortsätta som vd tills vi har en ny på plats, så det är absolut ingen panik med rekryteringen. Men förhoppningen är självklart att det ska gå snabbare än så, säger Ola Gunnarsson.

Ambitionen är att utveckla och expandera Bolagets position inom fastighet, bygg och samhällsbyggnad. Bolaget vill även ligga i framkant och ta ansvar när det gäller validering av nyanländas utbildningar och väg till arbete.

– Samhället står inför stora utmaningar, inte minst när det gäller bostadskrisen och integrationen. Det måste byggas tusentals bostäder på kort tid, infrastrukturen måste utvecklas och integrationen måste förbättras. Här har vi en viktig roll att spela, säger Jonas Gustavsson.

För mer information vänligen kontakta: Jonas Gustavsson, Verkställande direktör | Fasticon Kompetens Holding AB | +46-70-8495003 | jonas.gustavsson@fasticonkompetens.se

Ola Gunnarsson, Styrelseordförande | Fasticon Kompetens Holding AB | +46-70-8495003 | ola.gunnarsson@fasticonkompetens.se

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | +46-42-210008 | mattias.tegefjord@byggmastaren.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 december 2015, kl 19:00.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är huvudägare i Fasticon Kompetens Holding AB.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

AJA Holdings B-aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg Tel växel: 042-21 00 08 info@byggmastaren.com www.byggmastaren.com

info@byggmastaren.com www.byggmastaren.com