Blogg - Senaste nytt

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Rekrytering av CFO till koncernen

,

Stockholm 2015-12-03

Ytterligare en erfaren nyckelperson har rekryterats till koncernen: en CFO med ansvaret att leda koncernens ekonomiska och finansiella arbete.

Andreas Lindenhierta har rekryterats till tjänsten som CFO för koncernen. Han har lång erfarenhet av ledarskap inom ekonomisk förvaltning och finansiellt arbete och kommer senast från Solhagagruppen där han jobbat som Finance Manager i fyra år. Dessförinnan har han bland annat varit Redovisningsansvarig på Synovate Sweden och Synovate Denmark, Ekonomichef på Kyosho Sweden/Norway/Finland och Etableringscontroller på Wedins Skor och Accessoarer.

Andreas kommer att etablera och leda en koncerngemensam ekonomifunktion med uppgift att hantera bland annat ekonomisk förvaltning och finansieringsfrågor inom såväl fastighetsverksamheten som konsultverksamheten.

Han tillträder sin tjänst den första mars 2016.

För mer information vänligen kontakta: Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | +46-42-210008 | mattias.tegefjord@byggmastaren.com

Mikael Ahlström, Styrelseordförande | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | +46-42-210008 | mikael.ahlstrom@byggmastaren.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2015, kl 08:00.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

AJA Holdings B-aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491)

Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg Tel växel: 042-21 00 08 info@byggmastaren.com www.byggmastaren.com