Blogg - Senaste nytt

Pressmeddelande: Namnkunnig styrelse utses till dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB

,

Stockholm 2015-08-28

I samband med att Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding) förvärvade en majoritet av aktierna i Fasticon Kompetens Holding AB (nedan kallat Fasticon) beslutade AJA Holding tillsammans med den andre nya ägaren Jonas Gustavsson (via bolag) att utse en separat styrelse för Fasticon. Motivet till detta är dels att verksamheten är åtskild från koncernens fastighetsverksamhet och dels att ägarna vill ge bästa möjliga förutsättningar för att kunna åstadkomma tillväxt och utveckling för Fasticon.

Den nyutsedda styrelsen består av:

Ola Gunnarsson (styrelseordförande)

Bakgrund: Nuvarande Koncernchef för Motumkoncernen och Vd för Motum AB. Tidigare erfarenheter omfattar bland annat Affärsområdeschef Integrerad Facility Management på ISS, Affärsområdeschef Fastighetstjänster på ISS, Affärsenhetschef Landscaping på ISS, Affärsenhetschef Retail på ISS, Affärsutvecklingschef på Canon AB, Affärsenhetschef på TietoEnator AB. Tidigare styrelseuppdrag inkluderar bl a TietoEnator In Center AB.

Olas övriga styrelseuppdrag inkluderar: Flertalet styrelseuppdrag inom Motumkoncernen, styrelseledamot i Hissförbundet samt medlem i fullmäktige för Stockholms Handelskammare.

Michael Karlsson (ledamot)

Bakgrund: Michael är advokat och partner på Mannheimer Swartling Advokatbyrå och har lång erfarenhet av arbete inom M&A, fastighet och entreprenad. Han är ordförande i SOS – Barnbyar Sverige och även ledamot av styrelsen i SOS Childrens Villages International. Tidigare styrelseuppdrag inkluderar bl a Nexam Chemical AB publ. Michaels övriga styrelseuppdrag inkluderar: Lahega Kemi AB (ordf), Preventic Försäkringsförvaltning AB (ordf), Rohm & Haas Nordiska AB (ordf), Brunkeberg Systems AB, BTJ AB, SEB region sydväst, CSR Sweden, Vasatorps golfklubb AB (vice ordf).

Mikael Ahlström (ledamot)

Bakgrund: 30 års erfarenhet inom riskkapitalbranschen och näringslivet, grundare av och partner i Nordens första riskkapitalbolag Procuritas, grundare av den ideella organisationen Charity Rating samt stiftelsen Chelha. Tidigare vd för det nordamerikanska bolaget ESI Coal, Inc. Tidigare styrelseuppdrag inkluderar Swedish Match AB, Gunnebo AB, Bravida AB och Lekolar AB. Mikaels övriga styrelseuppdrag inkluderar: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ), Mitt Alby AB, Procuritas AB, Spiltan Underhållning M AB, Gram Equipment AS, PCTC Invest AB och Stiftelsen Carl & Olga Milles Lidingöhem.

Marcus Trummer (suppleant)

Bakgrund: Ansvarar för familjen Ahlströms investeringar. Även vd för Investmentbolaget av 1 maj 2009 AB, LBO Invest AB och PCTC Invest AB. Har tidigare arbetat som managementkonsult på Booz & Company och med bankverksamhet på SEB.

Marcus övriga styrelseuppdrag inkluderar: LBO Invest AB, Autus Invest AB, Gosh AB och Caloroso s.r.o samt suppleant i Student Competitions AB.

Mattias Tegefjord (suppleant)

Bakgrund: 16 års erfarenhet av Fastighetsförvaltning och ledarskap. Nuvarande koncernchef för AJA Holding-koncernen och Vd i AJA Holding, Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) och Mitt Alby AB. Tidigare erfarenheter omfattar bland annat Affärsenhetschef på ISS, Fastighetschef på KLP Fastigheter, Affärsområdeschef Kommersiellt på John Mattson Fastighets AB och konsult inom verksamhetsutveckling på Temaplan respektive Tyréns.

Mattias övriga styrelseuppdrag inkluderar: Suppleant i Mitt Alby AB

Om Fasticon Kompetens

Bolaget är verksamt inom strategisk kompetensförsörjning med stödtjänster och koncept inom rekrytering och interimslösningar. Fasticon Kompetens har ett starkt varumärke och är den störste aktören i Sverige i sin bransch. Man har byggt sin ledande position inom kompetensförsörjning i fastighetsbranschen i nära samarbete med branschmedia och har en CV-databas om mer än 15 000 kandidater. Bolaget har sedan starten drivits av bolagets Vd, Jonas Gustavsson. AJA Holding har förvärvat ca 70% av aktierna och Jonas Gustavsson har via bolag förvärvat ca 30% av aktierna.

För mer information vänligen kontakta: Mattias Tegefjord, Vd Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), +46-42-210008 Jonas Gustavsson, Vd Fasticon Kompetens Holding AB, +46-8-56616540

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2015, kl 17:30.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med huvudsakligt fokus på att förvärva välskötta fastigheter inom det så kallade miljonprogrammet. Strategin för fastighetsverksamheten är att genom en kombination av nytänkande inom kommunikation, finansiering samt drift och underhåll, kopplat till en stor satsning på sociala aktiviteter, skapa värde för säljare, boende och AJA Holding självt.

AJA Holdings B-aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg Tel växel: 042-21 00 08 info@byggmastaren.com www.byggmastaren.com