Blogg - Senaste nytt

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) tidigarelägger publicering av årsredovisning

,

Stockholm 2015-03-26

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (”Bolaget”) tidigarelägger publicering av årsredovisning för moderbolaget och koncernen till den 2015-03-26. Bolaget har funnit att tidigare kommunicerad tidpunkt för publicering (2015-03-31) inte ligger i linje med gällande regelverk varför tidpunkten för publicering tidigareläggs.

För mer information vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Tel. +46-42-210008 mattias.tegefjord@byggmastaren.com

Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2014, kl 00:10. Bolaget är en samhällsorienterad fastighetskoncern fokuserad på att förvärva välskötta fastigheter inom det så kallade miljonprogrammet. Strategin är att genom en kombination av nytänkande inom kommunikation, finansiering samt drift och underhåll, kopplat till en stor satsning på sociala aktiviteter, skapa värde för säljare, boende och bolaget självt. Bolagets B-aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).